X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

به وب سایت منتظران یوسف زهرا (عج) خوش آمدید

این وبلاگ سعی بر این دارد که علائم و شرائط و اوضاع آخرالزمان را بررسی نماید

برخی علائم ظهور


در بیان اجمالی علامات ظهور و با عدم رعایت ترتیب بر گرقته از کتاب 
نوائب الدهور فی علائم الظهور


 
۱۰۱- ممنوع شدن رفتن به حج سه سال قبل از ظهور
102- ظاهر شدن سرخیئی در آسمان که در آن عمودهایی باشد مانند نقره که نور از آن بتابد
103- خروج شروسی یا ایثر و سنی از ارمنیه و آذربایجان و آمدن او در پشت ری نزدیک کوه سرخی که متصل به کوه های طالقان است
104- جنگ شدید در میان اشروسنی و مروزی که از سمت خراسان می آید
105- خروج مروزی به طرف بغداد و ماهان و واسط
106- ماندن مروزی مدت یک سال یا کمتر در واسط
107- رفتن مروزی به کوفه و از نجف تا کوفه و از آنجا تا حیره جنگ شدیدی در میانشان واقع شود
108- کشته شدن هفتاد هزار نفر کنار جسر بغداد که آب دجله از خون سرخ و از گند اجساد متعفن شود
109- بلند شدن هفتاد پرچم از ممالک مختلفه و جنگ شدید
110- بلند شدن سه نداء در ماه رجب
111- ظاهر شدن بدن امیرالمومنین علیه السلام در مقابل چشمه آفتاب که در یکی از نداها گفته شود هذا امیرالمومنین
112- وقوع جنگ های بسیار در روی زمین
113- گرفتن آفتاب از وقت طلوع که تا دو ثلث از روز مدت گرفتن طول کشد
114- گرفتن ماه که تا مدت بیست و سه ساعت گرفته باشد
115- فروگرفتن بلا و فتنه مصر را 
116- قطع شدن رود نیل
117- قیام زندیقی در قزوین که همنام یکی از انبیاء باشد
118- خرج مصری و یمانی پیش از سفیانی و این یمانی غیر از یمانی است که با سفیانی قیام می کند
119- خرج ملحمه
120- فتح قسطنطنیه
121- خراب شدن مدینه
122- خروج دجال
123- پیمان بستن عرب با روم
124- شکست دادن عرب ها رومیان را
125- شکست دادن رومیان عرب ها را 
126- کشته شدن مسلمانان به دست رومیان
127- وقوع فتنه ای که نماند در عرب خانه ای مگر اینکه در آن داخل شود
128- فتح بیت المقدس
129- مصالحه عرب ها با رومیان
130- میراث را از وارث منع کنند
131- حمله آوردن ترک ها به دمشق
132- ظاهر شدن پادشاهان ستمکاری که مردم را بکشند و بترسانند آنهائی را که اطاعت ایشان کنند
133- نزول رومی ها در فلسطین
134- رئیس جمهور شدن عبدالرحمن نامی در مصر
135- خلیفه شدن عبدالله نامی از بنی عباس در دمشق
136- جنگ کردن عبدالله عباسی با رومیان و کشته شدن او
137- تلاقی لشکر رومی ها با عبدالله در قرقیسا و قتال عظیم در کنار نهر
138- قتل عام کردن رومی ها عرب را و اسیر کردن زنان و کودکان
139- خروج دابه الارض در مکه
140- درآمدن آفتاب از مغرب
141- نزول عیسی از آسمان
142- ظاهر شدن آتشی از ته عدن شاید آتش زدن چاه های نفت باشد
143- بیرون آمدن آتشی از حضرموت 
144- ظهور طیارات جنگی
145- خسف قریه خرشنا از قراء شام
146- سفیانی مسیحی می شود و با زنار و صلیب از روم می آید و در شام قیام می کند در حالتی که متدین به هیچ دینی نیست
147- کشته شدن ابن الشیخ در وسط نجف
148- خراب کردن و سوراخ کردن کوچه های بن بست را در کوفه
149- تعطیلی مساجد تا چهل روز یا شب کشف هیکل
150- به جنبش آمدن پرچم ها در اطراف مسجد کوفه
151- سرلشکر سفیانی شدن خزیمه نامی که چشم چپ او مالیده و در چشم راستش ناخنه غلیظی است
152- فرستادن سفیانی صد و سی هزار نفر به طرف کوفه در روحا و فاروق
153- کشته شدن هفتاد هزار نفر در کوفه کنار فرات که تا سه روز آب خون و از گند اجساد کشته متعفن باشد
154- اسیر کردن هفتاد هزار دختر بکر که از فرط عفت کف ها و مقنعه های ایشان دیده نمی شد
155- آمدن پرچم های شرقی به کوفه که عده آنها تعلیمات جنگی و نظام ندیده اند و آن پرچم ها نه از پنبه است و نه از کتان و نه ابریشم و سر نیزه هایشان به مهر و خاتم سید اکبر خاتم الانبیاء یا علی مرتضی است
156- قیام خراسانی است از خراسان
157- قیام مردی از اهل بخران که مسیحی بوده و مسلمان می شود به حمایت آل محمد علیهم السلام
158- مالک شدن کفار پنج نهر را دجله و فرات و جیحون و سیحون و رود نیل
159- ظاهر شدن دولت زنان و مردان
160- فرماندار شدن و ریاست کردن جوانان و کودکان
161- خراب شدن مسجد کوفه از عمران
162- پیمان بستن دولت های همجوار
163- آتش افتادن در حجاز
164- جاری شدن آب در نجف و آن در سال فتح واقع شود
165- ادامه جنگ از ماه صفر تا ماه صفر دیگر
166- وارد شدن بنی قنطور در شام و فتنه و فساد و خونریزی آنها
167- وقوع جنگ شدید غریب و عجیب در حلب
168- خراب کردن حصارها و فرودگاه ها و پایگاه های شام
169- داخل شدن لشکریان در بعلبک و امان خواستن ایشان
170- توجه بلاها به نواحی لبنان
171- توجه لشکرهای شیطان به شهرهای کنعان
172- هزیمت و فرار آنها با کشتی نجات از فرات
173- رفتن لشکریان به جزیره
174- ظهور شخص بی باکی با عده کمی در بصره و کشته شدن اوعدا و عربند
175- کشته شدن شخص ار غش و به جای او نشستن پسرش و به قدر یک ساعت طول نکشد که پسرش کشته شود
176- کشته شدن مرد جلیلی به مجردی که فرستاده های مغربی ها در مقابل او برسند
177- قحطی در مصر و کم شدن آب رود نیل و خشکیدن اشجاران
178- پیاده شدن لشکر مغربی ها با تشریفات در مصر
179- گرفتن مسیحی ها روی زمین را
180- صیحه زدن ناقوس در ممالک اسلامی
181- زیاد شدن مرض صرع و دیوانگی در اثر شدت فتنه و پریشانی
182- تکلم کردن شخص قلدر نفهم که مانند گاومیش است در امور عامه مردم
183- افتادن آتش در نصیبین
184- بیعت گرفتن برای سعید سوسی در خوزستان
185- غلبه عرب بر بلاد ارمن و سقلاب 
186- ظهور شدت و سختی برای مردم در دولت سلطان و زنان
187- شوم و فجیع بودن روز بهلول
188- ریاست کردن مردمان پست بی اصل
189- ظهور قحطانی
190- ظهور سیدهاشمی که پشت کوفه کشته شود
191- ظهور دیلم و تابع شدن ابر و گیلان او را و گرفتن ایشان تبریز و نصب کردن ایشان امیری را در تبریز
192- مضطرب شدن عراق
193- واقع شدن واقعه عجیبی در میان حلوان و همدان
194- واقع شدن جنگ شدید بین حلوان تا نهروان
195- زایل شدن ملک دیلم و از دست او بیرون رفتن
196- مالک شدن یک نفر اعرابی عجمی زبان بعد از دیلم و کشتن او صلحاء و شایستگان را
197- پیاده شدن لشکر در فارس و نصیبین
198- حمله کردن عرب بر عجم و روآوردن ایشان به اهواز
199- موت فقهاء پی در پی
200- ضایع کردن نمازها